vedúca sólistka baletu SND
 
Kontakt:

Mgr.art. Nikoleta Stehlíková
Slovenské národné divadlo
Gorkého 4
815 86 Bratislava

nikoletastehlikova@hotmail.com
 
Linky:
www.SND.sk
www.ARTspace.sk
www.osobnosti.sk

Ku odovzdávaniu ceny Phillip Morris - Kvet baletu za rok 2000, článok Ivana Matulíka.

Motýľ, ktorý si vzal do hlavy,

že pôvab bude odteraz mať pre neho len jeden, jediný kvet- napísal dávno Jiří Suchý. Nikoleta Stehlíková, sólistka baletu SND sa zmocnila teraz kvetu, ktorý je vzácnejší. Vykvitne na doskách našej reprezentačnej scény len jediný večer v roku, a to vtedy, keď ho odovzdáva spoločnosť Phillip Morris Slovakia tomu tanečníkovi, ktorý výnimočným spôsobom stvárni postavu v baletnom predstavení. Je to odbornou komisiou uznaný tvorivý čin roka.

Hoci - a to je na umení najvzácnejšie - motýľ sa môže premeniť na kvet, kvet na krehkú vážku a tá uzrie v zrkadle hladiny svoju tvár, tvár princezny. A v jej srdci znie taká ľúbostná hudba, že ju premení opäť v motýľa.

Preto milujem balet: - tam, kde končí slovo, vzlyk, ston, výdych šťastia, nastupuje hudba, ktorú práve tanec posúva do úchvatnej krásy z poznania, že ľudské city majú svoj jasný vizuálny záznam, ktorý sa nám hlboko vrýva do duše. Dáva nám šancu byť lepšími v našej mnohorakosti.

Nikolka Stehlíková je prostá ako prvosienka. Je žienkou, ktorá rozozvučí struny svojho tela každou notou, každučkým tónom. A tie odrážajú každý poryv duše hrdiniek, ktorým vdychuje v jase divadelnej rampy život, aby nás silou ich osudu poznačila poznaním, že šťastie je krehké a bolesť... bolesť tak veľmi bolí!

Ako 11-ročné dievčatko bola očarenou Mášenkou, aby dozrela v úchvatnú Mášu v Čajkovského Luskáčikovi, v Giselle - v jednom z najvýznamnejších čísel baletného repertoáru nás Nikoleta dojíma brilantným stvárnením dievčiny, ktorá zomiera so svojim snom prv, než mohla byť jej láska naplnená šťastím, či Júlia, vrchol jej doterajších umeleckých ambícií a splnených snov - odmenená oným kvetom!

Tanec a hudba sú jediné dva jazyky na svete, ktoré sú zrozumiteľné všetkým bez ohľadu na hranice. Nikoleta tancovala v Japonnsku i USA, v Číne aj na Cypre.

Vždy a všade sú najväčšou odmenou diváci, ktorí svoje šťastie a dojatie neskrývajú a vedno spolu s príbehom a s ňou veria, že Romea a Júliu nerozdelila ani smrť. Sila citu dokáže poznačiť dejiny ľudstva. Veru i zloba, zášť a závisť. Ale to sú postavy v príbehoch, ktoré Nikoleta Stehlíková chvála bohu nestvárňuje. Lebo toto drobné žieňa je poslom lásky.

Ivan Matulík

odovzdanie ceny vtedajším ministrom kultúry Milanom Kňažkom
bulletin
podporuje umelecké združenie ARTspace.sk